Team

EEN KWESTIE VAN ONTWIKKELing

Stel: Teamleden weten elkaar te vinden en doelen worden behaald. Maar het team wil nóg beter worden en het inzicht in elkaar en de teamdynamiek vergroten. Of: Het team heeft het lastig, staat onder druk en loopt achter de feiten aan. Teamleden hebben moeite elkaar echt te verstaan, te vertrouwen. De energie is verdeeld – dus niet gebundeld.

Of het nu gaat om een van deze twee uitersten of een van de vele varianten daartussenin, de kern is een ontwikkelingsvraagstuk. Hoe ontwikkelt een team zich van goed naar nog beter? Hoe ontwikkelt een team zich van een groep individuen naar een samenwerkend verband?

Als zo’n ontwikkelingsvraag ontstaat, wordt er regelmatig beroep gedaan op externe ondersteuning: met gekleurde petjes de hei op, een rondje 360°feedback, op cursus, of de missie, visie en doelen worden nog eens tegen het licht aangehouden … En soms zelfs in een mooi boekje opgenomen.

DUURZAME TEAMONTWIKKELING

Ik heb het allemaal gezien en meegemaakt: oplossingen die op zichzelf geen kwaad kunnen, maar die het risico in zich dragen dat aan een essentieel aspect van duurzame teamontwikkeling voorbij wordt gegaan: duurzame teamontwikkeling vraagt om, begint bij en kan niet zonder de persoonlijke ontwikkeling van elk teamlid.

Zolang individuele teamleden zich kunnen verschuilen achter adviezen van experts, trainingen en opleidingen ‘waar ik toch niet het juiste heb geleerd’, of mooie normen-en-waardenboekjes waaruit vooral wordt opgemaakt dat ‘de ander’ het niet goed doet, is de kans groot dat fundamentele ontwikkeling van het team niet plaatsvindt.

EEN TRAJECT VOOR DUURZAME TEAMONTWIKKELING

Tijdens het werken met teams kom ik altijd bij het individu uit, het liefst zo snel mogelijk en als het even kan is het individu het vertrekpunt. Van binnen naar buiten noem ik dat. Zo’n teamontwikkelingstraject kan er als volgt uit zien:

Stap 1  Zelfinzicht via het (individuele) ODC-meettraject

Stap 2  Teaminzicht via de ODC-teamscan

Stap 3  Via het opgedane inzicht bouwen, bouwen, bouwen …

STAP 1 – zelfinzicht

Na een gedegen intake doorloopt elk teamlid eerst een eigen ODC-meettraject, zo ontwikkelt hij of zij zicht op o.a. het volgende:

  • Natuurlijke krachten: competenties die je jezelf hebt aangeleerd en waar je ook echt goed in bent en dus energie van krijgt. Profiteer hiervan, zet deze skills maximaal in!
  • Ontwikkelpotentieel: vaardigheden die je nog niet eigen hebt gemaakt maar die je wel heel goed kunt ontwikkelen. Deze competenties worden energetisch ondersteund door onbewuste voorkeursneigingen. Investeer dus actief in dit potentieel zodat het natuurlijke kracht wordt.
  • Kwetsbare krachten: aangeleerde vaardigheden die van nature eigenlijk niet zo bij je horen. De crux zit in het feit dat veel mensen denken dat ze juist wel goed zijn in deze competenties. In de praktijk blijken deze vaardigheden kwetsbaar, lekt hier juist energie weg en laat zich veelal onbewust ‘schaduwgedrag’ zien.
  • Onbekende gebieden: competenties die je in je leven niet hebt aangeleerd en die ook niet bij je horen. Laat dit gebied voor wat het is en steek hier geen energie in.

Elk teamlid ontdekt wat hij of zij persoonlijk en professioneel nog te ontwikkelen heeft en wat in essentie belemmert om vanuit Natuurlijke Kracht bij te dragen aan het team. Ook wordt zichtbaar hoe het individu zich eigenlijk verhoudt tot het collectief.

STAP 2 – teaminzicht

Nu is de tijd rijp om de stap te maken van persoonlijk inzicht naar teaminzicht. Alle ODC-metingen worden op elkaar geplaatst en zo laat de ODC-teamscan licht schijnen op:

  • De voornaamste krachten én onbenutte mogelijkheden van het team.
  • De grootste kwetsbaarheden van de huidige samentelling.
  • Concrete vaardigheden die in het collectief ondervertegenwoordigd zijn – die team in deze samenstelling simpelweg niet kan leveren!
  • Wat het team eigenlijk doet als het onder druk komt te staan? Wat krijgt de omgeving dan te zien?

Opgedane ODC-teaminzichten bieden concrete mogelijkheden tot het voeren van een écht goed gesprek. Een gesprek waarin teamleden inzicht krijgen in elkaars daadwerkelijke talenten en potentieel, en waar men elkaar dus kan versterken. Ook wordt helder waar het precies wringt tussen teamleden en wat de essentie is van datgene waar team mee worstelt: er gaat licht schijnen op wat tot nu toe verborgen was. Deze stap biedt concrete handvatten waar de teamleden mee aan de slag kunnen gaan.

Het team heeft een stevig fundament gebouwd dat is gestoeld op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van elk teamlid.

STAP 3 – verder bouwen

In de eerdere stappen is duidelijk geworden waar de teamspecifieke kansen, behoeften en gaten liggen. Nu kan heel gericht verder worden gebouwd met bijvoorbeeld aanvullende trainingen en masterclasses die aansluiten bij daadwerkelijke ontwikkelbehoeften, specifieke teamcoaching op datgene wat nog lastig is en/of het toevoegen van toekomstige teamleden die ‘gaten’ opvullen. En dit alles terwijl ‘op de achtergrond’ elk individueel teamlid gecoacht wordt op persoonlijke vragen en thema’s die nog om aandacht vragen.

In dit traject gaan persoonlijke en professionele ontwikkeling hand in hand en leren teamleden bijdragen vanuit Natuurlijke Kracht – energie wordt gebundeld.

PRAKTISCHE NOTEN

De intakegesprekken met individuele teamleden vinden in principe in-company plaats. De individuele ODC-meettrajecten en persoonlijke coaching verlopen via Facetime of Skype waarna de teamsessie(s) veelal op een externe locatie plaatsvindt.

Ik werk vanuit Mallorca. Vanzelfsprekend is het team ook op Mallorca welkom en kunnen de teamsessie(s) worden gecombineerd met het beste wat dit prachtige eiland heeft te bieden – klik hier voor meer inspiratie.

Testimonial

Het was een bijzondere ervaring om als team, samen met Koen, een ODC-teamtraject te doorlopen. Het doel was meer inzicht in elkaars talenten en ontwikkelpotentieel te krijgen. Dit komt de huidige samenwerking ten goede, we zoeken elkaar nu meer op, zijn gericht op de talenten van de collega’s en de groei in de samenwerking wordt gevoeld. Ook worden zaken meer naar elkaar toe benoemd waardoor er vaker open dialoog ontstaat. Mooi te ervaren om samen met collega’s bewust in beweging te komen, dit leidt tot mooie resultaten.

Iedereen doorliep eerst individueel een uiterst persoonlijk ODC-meettraject.

De ODC-meting geeft goed inzicht in je natuurlijke krachten. Dit alleen al gun ik iedereen van harte. De manier waarop Koen dat deed was echt heel prettig, een mooi cadeautje!

Tijdens het met elkaar doorwerken van de ODC-teamscan liet Koen ons zien én ervaren hoe onze krachten en kwetsbaarheden de teamdynamiek beïnvloeden. Via een door onszelf ontworpen gespreksoefening ontstond vervolgens inzicht in en waardering voor elkaars kracht en kwetsbaarheid. Een waardevol proces om te mogen doorlopen met het team, onder de fijne begeleiding van Koen. Aanrader.”   

– Sandra Lazaroms

 
Wil je meer weten?

Neem dan contact op via mail@koenvanderwell.nl of bel +34 651 415 748. Met veel plezier vertel ik je meer over hoe ik werk. Samen kunnen we verkennen of ik iets kan betekenen voor jou, je werknemers of je team.