Team

EEN KWESTIE VAN ONTWIKKELing

Stel: Teamleden weten elkaar te vinden en doelen worden behaald. Maar het team wil nóg beter worden en het inzicht in elkaar en de teamdynamiek vergroten. Of: Het team heeft het lastig, staat onder druk en loopt achter de feiten aan. Teamleden hebben moeite elkaar echt te verstaan, te vertrouwen. De energie is verdeeld – dus niet gebundeld.

Of het nu gaat om een van deze twee uitersten of een van de vele varianten daartussenin, de kern is een ontwikkelingsvraagstuk. Hoe ontwikkelt een team zich van goed naar nog beter? Hoe ontwikkelt een team zich van een groep individuen naar een samenwerkend verband?

Als zo’n ontwikkelingsvraag ontstaat, wordt er regelmatig beroep gedaan op externe ondersteuning. Daarbij wordt vaak aan een essentieel aspect van duurzame teamontwikkeling voorbij gegaan: de persoonlijke ontwikkeling van elk teamlid. Duurzame teamontwikkeling begint wat ons betreft juist bij elk individueel teamlid. 

EEN TRAJECT VOOR DUURZAME TEAMONTWIKKELING

Bij het werken met teams kom ik altijd bij het individu uit, het liefst zo snel mogelijk en als het even kan dan is het individu het vertrekpunt: stapsgewijze teamontwikkeling ‘van binnen naar buiten’.

Stap 1  Zelfinzicht via het (individuele) ODC-meettraject
Stap 2  Teaminzicht via de ODC-teamscan
Stap 3  Leren, ontwikkelen, integreren

STAP 1 – zelfinzicht

Na een gedegen intake doorloopt elk teamlid eerst een eigen ODC-meettraject, zo ontwikkelt hij of zij zicht op o.a. het volgende:

  • Natuurlijke krachten: competenties die je jezelf hebt aangeleerd en waar je ook echt goed in bent en dus energie van krijgt. Profiteer hiervan, zet deze skills maximaal in!
  • Ontwikkelpotentieel: vaardigheden die je nog niet eigen hebt gemaakt maar die je wel heel goed kunt ontwikkelen. Deze competenties worden energetisch ondersteund door onbewuste voorkeursneigingen. Investeer dus actief in dit potentieel zodat het natuurlijke kracht wordt.
  • Kwetsbare krachten: aangeleerde vaardigheden die van nature eigenlijk niet zo bij je horen. De crux zit in het feit dat veel mensen denken dat ze juist wel goed zijn in deze competenties. In de praktijk blijken deze vaardigheden kwetsbaar, lekt hier juist energie weg en laat zich veelal onbewust ‘schaduwgedrag’ zien.
  • Onbekende gebieden: competenties die je in je leven niet hebt aangeleerd en die ook niet bij je horen. Laat dit gebied voor wat het is en steek hier geen energie in.
Stap 2 – ODC teamscan

Van zelfinzicht naar concreet teaminzicht. Alle meetresultaten worden op elkaar gestapeld. Zo ontstaan een collectief beeld van:

  • de voornaamste krachten en onbenutte mogelijkheden van een team,
  • de grootste kwetsbaarheden van de huidige samentelling,
  • welke competenties ondervertegenwoordigd zijn (dit is zeer waardevolle informatie, zo zie je letterlijk of de groepskracht aansluit bij de doelen van het team), en
  • welke kwetsbaarheden het team remmen in het behalen van succes.

Deze inzichten worden in een interactieve teamdag doorwerkt. Ook leren teamleden elkaars kwaliteiten en potentieel kennen én worden kwetsbaarheden besproken. Zo wordt zichtbaar waar men elkaar écht kan ondersteunen en versterken, en waar niet. Een fundamentele basis voor gezamenlijke ontwikkeling wordt zo gelegd: vertrouwen.

STAP 3 – leren, ontwikkelen, integreren

Met de daadwerkelijke behoeften en uitdagingen scherp in het vizier, kan nu gericht verder geleerd en ontwikkeld worden: trainingen, masterclasses en teamcoaching die specifiek aansluiten bij datgene wat nog lastig is. Of het toevoegen van nieuwe teamleden die vanuit hun natuurlijke kracht ‘gaten’ opvullen. Dit alles terwijl individuele teamleden op de achtergrond verder worden gecoacht op persoonlijke thema’s die nog om aandacht vragen. In dit stapsgewijze proces gaan persoonlijke en professionele ontwikkeling van alle teamleden hand in hand. Energie raakt gebundeld!

Testimonial

Het was een bijzondere ervaring om als team, samen met Koen, een ODC-teamtraject te doorlopen. Het doel was meer inzicht in elkaars talenten en ontwikkelpotentieel te krijgen. Dit komt de huidige samenwerking ten goede, we zoeken elkaar nu meer op, zijn gericht op de talenten van de collega’s en de groei in de samenwerking wordt gevoeld. Ook worden zaken meer naar elkaar toe benoemd waardoor er vaker open dialoog ontstaat. Mooi te ervaren om samen met collega’s bewust in beweging te komen, dit leidt tot mooie resultaten.

Iedereen doorliep eerst individueel een uiterst persoonlijk ODC-meettraject.

De ODC-meting geeft goed inzicht in je natuurlijke krachten. Dit alleen al gun ik iedereen van harte. De manier waarop Koen dat deed was echt heel prettig, een mooi cadeautje!

Tijdens het met elkaar doorwerken van de ODC-teamscan liet Koen ons zien én ervaren hoe onze krachten en kwetsbaarheden de teamdynamiek beïnvloeden. Via een door onszelf ontworpen gespreksoefening ontstond vervolgens inzicht in en waardering voor elkaars kracht en kwetsbaarheid. Een waardevol proces om te mogen doorlopen met het team, onder de fijne begeleiding van Koen. Aanrader.”   

– Sandra Lazaroms

 
Wil je meer weten?

Neem contact op via mail@koenvanderwell.nl of bel +31 6 28 27 76 87